Pro společnost AUTOCENT poskytujeme služby správy sociálních sítí. Cílem naší práce je pomoci klientovi oslovit potenciální zákazníky a zvýšit prodeje vozidel. Naše služby zahrnují tvorbu obsahu pro sociální sítě, včetně příspěvků s fotografiemi a popisky vozidel. Kromě toho vytváříme a spravujeme reklamní kampaně na sociálních sítích, které jsou cílené na přesně definované cílové zákazníky. Naše práce dosud vedla k přímému zvýšení prodaných vozidel. Celkově pomáháme klientovi zlepšit jeho online přítomnost a dosáhnout lepšího povědomí o jeho nabízených službách.