Vytvoření originálního energetického komiksu pro širokou veřejnost je skvělým způsobem, jak zvýšit povědomí o významu energie a osvětlit různé aspekty energetiky v zábavné a přístupné formě. Energetický komiks může být účinným nástrojem pro vzdělávání a osvětu, protože přitahuje pozornost různých věkových skupin a umožňuje prezentovat složité technické koncepty v jednoduché a srozumitelné formě. Kromě toho může komiks sloužit jako inspirace pro další kreativní projekty a podnítit zájem o energetiku jako obor.